در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

استراتژی Synthetic Long Put

Synthetic-Long Put

استراتژی خرید اختیار فروش مصنوعی

بازار هدف استراتژی خرید اختیار فروش مصنوعی:

  • نزولی

 

نام انگلیسی:

  • Synthetic Long Put

 

روش اجرا:

  • خرید اختیار خرید بی تفاوت
  • فروش دارایی پایه

 

منطق معامله:

پیش بینی بازار نزولی است و هدف معامله گر کسب سود از اصلاح سهام پایه است

 

بیشینه سود:

قیمت دارایی پایه – پرمیوم پرداختی

 

بیشینه زیان:

اعمال اختیار – قیمت دارایی پایه + پرمیوم پرداختی

 

نقطه سر به سر :

قیمت دارایی پایه – پرمیوم پرداختی

 

 

بیش از ۸۰ استراتژی با مثال از نماد های واقعی بازار در دوره همه در یکی آمده است

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه