در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Synthetic Long Put
Synthetic-Long Put

استراتژی Synthetic Long Put

استراتژی خرید اختیار فروش مصنوعی بازار هدف استراتژی خرید اختیار فروش مصنوعی: نزولی   نام انگلیسی: Synthetic Long Put   روش اجرا: خرید اختیار خرید بی تفاوت فروش دارایی پایه   منطق معامله: پیش بینی بازار نزولی است و هدف ...