برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

فیلترهای اختیار معامله

فیلترهای اختیار معامله

 

فیلترهای مناسب نوسانگیری در اختیار معامله در این صفحه گرد آوری شده است.

 

تنظیمات استفاده از فیلتر:

از سربرگ های بالا بروی گزینه هفتم از سمت راست کلیک کنید

فیلتر

 

دراین قسمت بروی گزینه سوم از سمت راست کلیک کنید و تنظیمات را طبق تصویر بعد انجام دهید

فیلتر

 

تصویر تنظیمات

فیلتر

 

راهنمای تصویری نام هر فیلد در بخش فیلتر نویسی

 

راهنمای تصویری نام هر فیلد در بخش فیلتر نویسی

فیلتر نمادهای اختیار معامله که بیش از 500 حجم معامله شده اند.

((l18).indexOf("ض")==0||(l18).indexOf("ط")==0)&&(tvol)>1000

 

 

فیلتر نمادهای اختیار معامله که از منفی به مثبت رفته اند

(((l18).indexOf("ض")==0||(l18).indexOf("ط")==0)&&(tvol)>1000)&&((pcp)<-3&&(plp)>3)

 

فیلتر سهام دارای اختیار معامله و اختیارهایشان

((l18).indexOf("اپال")==0||(l18).indexOf("فرابورس")==0||(l18).indexOf("آريا")==0||(l18).indexOf("خودرو")==0||(l18).indexOf("فملي")==0||(l18).indexOf("تاپيكو")==0||(l18).indexOf("فولاد")==0||(l18).indexOf("وتجارت")==0||(l18).indexOf("زاگرس")==0||(l18).indexOf("آريان")==0||(l18).indexOf("كچاد")==0||(l18).indexOf("شراز")==0||(l18).indexOf("كگهر")==0||(l18).indexOf("شگويا")==0||(l18).indexOf("پارسان")==0||
(l18).indexOf("اخابر")==0||(l18).indexOf("وپارس")==0||(l18).indexOf("وبصادر")==0||(l18).indexOf("وبملت")==0||(l18).indexOf("شپنا")==0||(l18).indexOf("پارسان")==0||(l18).indexOf("رمپنا")==0||(l18).indexOf("شبندر")==0||(l18).indexOf("كگل")==0||(l18).indexOf("خساپا")==0||(l18).indexOf("شتران")==0||(l18).indexOf("بپاس")==0||
(l18).indexOf("وغدير")==0||(l18).indexOf("فارس")==0||(l18).indexOf("فخوز")==0||(l18).indexOf("شستا")==0||
(l18).indexOf("داريوش")==0||(l18).indexOf("كاريس")==0||(l18).indexOf("خبهمن")==0||(l18).indexOf("ذوب")==0||
(l18).indexOf("ض")==0||(l18).indexOf("ط")==0)&&(tvol)>1000

 

فیلتر سهام پایه دارای اختیار معامله که بیش از پنج برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده اند

((l18).indexOf("اپال")==0||(l18).indexOf("اخابر")==0||(l18).indexOf("اهرم")==0||(l18).indexOf("آريا")==0||(l18).indexOf("آريان")==0||(l18).indexOf("پارسان")==0||(l18).indexOf("پالايش")==0||(l18).indexOf("تاپيكو")==0||(l18).indexOf("تفارس")==0||(l18).indexOf("توسن")==0||(l18).indexOf("حآفرين")==0||(l18).indexOf("خساپا")==0||(l18).indexOf("خگستر")==0||(l18).indexOf("خودرو")==0||(l18).indexOf("دارا يكم")==0||
(l18).indexOf("داريوش")==0||(l18).indexOf("ذوب")==0||(l18).indexOf("رمپنا")==0||(l18).indexOf("ريشمك")==0||(l18).indexOf("سمگا")==0||(l18).indexOf("شبندر")==0||(l18).indexOf("شپلي")==0||(l18).indexOf("شپنا")==0||(l18).indexOf("شتران")==0||(l18).indexOf("شستا")==0||(l18).indexOf("شگويا")==0||(l18).indexOf("فرابورس")==0||
(l18).indexOf("فزر")==0||(l18).indexOf("فملي")==0||(l18).indexOf("فولاد")==0||(l18).indexOf("كاريس")==0||
(l18).indexOf("هاي وب")==0||(l18).indexOf("هم وزن")==0||(l18).indexOf("وبصادر")==0||(l18).indexOf("وبملت")==0||
(l18).indexOf("وپارس")==0||(l18).indexOf("وپست")==0||(l18).indexOf("وتجارت")==0||(l18).indexOf("ورنا")==0||(l18).indexOf("وسپهر")==0)&&(
(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30))

 

 

این فیلتر سهم‌های دارای اختیار معامله را نشان می دهد که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از 2 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.

((l18).indexOf("اپال")==0||(l18).indexOf("اخابر")==0||(l18).indexOf("اهرم")==0||(l18).indexOf("آريا")==0||(l18).indexOf("آريان")==0||(l18).indexOf("پارسان")==0||(l18).indexOf("پالايش")==0||(l18).indexOf("تاپيكو")==0||(l18).indexOf("تفارس")==0||(l18).indexOf("توسن")==0||(l18).indexOf("حآفرين")==0||(l18).indexOf("خساپا")==0||(l18).indexOf("خگستر")==0||(l18).indexOf("خودرو")==0||(l18).indexOf("دارا يكم")==0|| (l18).indexOf("داريوش")==0||(l18).indexOf("ذوب")==0||(l18).indexOf("رمپنا")==0||(l18).indexOf("ريشمك")==0||(l18).indexOf("سمگا")==0||(l18).indexOf("شبندر")==0||(l18).indexOf("شپلي")==0||(l18).indexOf("شپنا")==0||(l18).indexOf("شتران")==0||(l18).indexOf("شستا")==0||(l18).indexOf("شگويا")==0||(l18).indexOf("فرابورس")==0|| (l18).indexOf("فزر")==0||(l18).indexOf("فملي")==0||(l18).indexOf("فولاد")==0||(l18).indexOf("كاريس")==0|| (l18).indexOf("هاي وب")==0||(l18).indexOf("هم وزن")==0||(l18).indexOf("وبصادر")==0||(l18).indexOf("وبملت")==0|| (l18).indexOf("وپارس")==0||(l18).indexOf("وپست")==0||(l18).indexOf("وتجارت")==0||(l18).indexOf("ورنا")==0||(l18).indexOf("وسپهر")==0)
&&((tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))

 

 

فیلتر نمایش اهرم و اولین تا آخرین و کمترین تا بیشترین در اختیار معامله

برای اجرای این فیلتر از آموزش زیر استفاده کنید

 

 

 

 

// اهرم
true==function()
{
  // نمایش اهرم
  var name = (l30).split("-");
  var emal = parseInt(name[1]);
  var tvAhrom = parseInt(emal / (po1))
  // نمایش نام نماد اصلی 
  var payeArray = String(name[0]);
  var paye = (payeArray.split(" "))[1];

  (cfield2)= parseInt(emal / (po1)) ;
    
}()


// اولین تا آخرین
true == function () {
  var kamoziyad = ((pl) - (pf)) / Math.abs((pf)) * 100;
  (cfield0) = parseInt(kamoziyad) + "%";

}()


// کمترین تا بیشترین

true == function () {
  var kamoziyad = ((pmax) - (pmin)) / Math.abs((pmin)) * 100;
  (cfield1) = parseInt(kamoziyad) + "%";

}()

 

 

فیلتر اولین قیمت پایین تر میانگین متحرک 20 روزه و آخرین قیمت بالای آن

 

true == function () {
  var day = 20;
  function SMA(day) {
    var sum = 0;
    var i;
    for (i = 0; i < day; i++) {
      sum += [ih][i].PDrCotVal;
    }
    var avg = (sum + (py)) / (day + 1);
    return avg;
  }
  (cfield0) = Math.round(SMA(day));
  if ((cfield0) > (pf) && (cfield0) < (pl))
    return true;
}()

 

 

فیلتر بولینگر باند Bollinger Band

 

true == function () {
  var sma = function (period) {
    var l = period;
    var sum = 0;
    for (var j = 0; j < l; j++) {
      sum = ([ih][j].PriceMax + [ih][j].PDrCotVal + [ih][j].PriceMin) / 3 + sum;
    }
    var average = sum / period;
    return average;
  }
  var sde = function (period) {
    var l = period;
    var p = [];
    for (var j = 0; j < l; j++) {
      var array = ([ih][j].PriceMax + [ih][j].PriceMin + [ih][j].PDrCotVal) / 3;
      p[j] = array;
    }
    var sum = 0;
    for (var k = 0; k < l; k++) {
      sum = Math.pow(p[k] - sma(period), 2) + sum;
    }
    var v = sum / period
    var sd = Math.sqrt(v);
    return sd;
  }
  var bu = sma(20) + 2 * sde(20);
  var bd = sma(20) - 2 * sde(20);
  var bw = ((bu - bd) / sma(20)) * 100;
  if (50 > bw > 0 && [ih][60] != "undefined") {
    (cfield0) = Math.round(bw);
    return true;
  }
}()

 

4.9/5 - (67 امتیاز)
دیدگاه کاربران
 • سلام ممنون میشوم کد آخرین و پایانی قیمت سهم پایه تو دیده بان اینجا بگذارید
  مثلا در حالیکه ضخود1205 تو دیده بان است یک ستون برای آخرین قیمت خودرو تو tsetmc نشان دهد

ارسال دیدگاه