در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

معایب اختیار معامله

معایب اختیار معامله

  • معاملات پیچیده(بدون دانش وارد این بازار نشوید)

  • سامانه های موجود از قدرت کافی برخوردار نیستند

  • کارگزاری های کمی کد اختیار معامله می دهند(شرایط پذیرش کارگزاری ها کمی سخت تر است)

  • عمق بازار در مقایسه با سهام کمتر است

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه