برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

بازارهای اختیار معامله در ایران

بازارهای اختیار معامله در ایران

بازارهای اختیار معامله در ایران – بزرگ ترین بازار اختیار معامله ایران ،اختیار معامله سهام بورس است که از آدرس زیر می توانید به جزئیات آن دسترسی داشت.

https://tse.ir/MarketWatch-ang.html?cat=tradeOption

بازار اختیار معامله اختیار معامله سهام  فرابورس که از آدرس زیر قابل دسترسی است.

https://www.ifb.ir/OptionStockQuote.aspx

اختیار معامله سکه و زعفران در بورس کالا که از آدرس زیر قابل دسترسی است.

https://cdn.ime.co.ir/

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه