برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

استراتژی Modified Call ButterFly

Modified Call ButterFly

استراتژی Modified Call ButterFly

استراتژی Modified Call ButterFly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق را می‌دهد که سهام خاصی را با قیمت پیشنهادی آن اختیار خریداری کند. در مقابل آن گزینه های فروش قرار دارند، که به خریدار این حق را می دهد که یک سهام خاص را به قیمت پیشنهادی بفروشد.یک استراتژی بسیار ساده ممکن است صرفاً خرید یا فروش یک اختیار باشد. با این حال، استراتژی های اختیار اغلب به ترکیبی از خرید و یا فروش همزمان گزینه ها اشاره دارد.استراتژی‌های اختیار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تحرکات دارایی‌های پایه (به عنوان مثال، صعودی، نزولی یا رنج) سود ببرند. در مورد استراتژی‌های رنج، معمولا از گذر زمان سود می برند و استراتژی های صعودی از رشد قیمت و ارزشمند شدن اختیار خرید سود می برد و استراتژی نزولی نیز از کاهش قیمت و ارزشمند شدن اختیار فروش سود می برند. 

سیگنال دهی استراتژی های اختیار معامله توسط هوش مصنوعی آپشن ویو انجام می شود.

بازار هدف استراتژی پروانه ای اختیار خرید اصلاح شده:

  • رنج
  • صعودی

 

نام انگلیسی:

  • Modified Call ButterFly

 

روش اجرا:

  • خرید یک اختیار خرید در سود A
  • فروش دو اختیار خرید بی تفاوت B
  • خرید  یک اختیار خرید در زیان C
  • سهم پایه یکسان
  • تاریخ سررسید یکسان
  • C-B < B-A

 

منطق معامله:

پیش بینی بازار رنج و یا صعودی است و هدف معامله گر کسب سود از فروش پرمیوم است.

 

بیشینه سود:

پرمیوم پرداختی – (اعمال بی تفاوت – اعمال درسود)

 

بیشینه زیان:

پرمیوم پرداختی

 

نقطه سر به سر :

اعمال اختیار درسود + پرمیوم پرداختی

 

 

بیش از ۸۰ استراتژی با مثال از نماد های واقعی بازار در دوره همه در یکی آمده است

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه