در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

استراتژی Long Christmas Tree Spread Variation With Calls

Long Christmas Tree Spread Variation With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread Variation With Calls

بازار هدف استراتژی خرید درخت کریسمس:

  • رنج

 

نام انگلیسی:

  • Long Christmas Tree Spread Variation With Calls

 

روش اجرا:

  • خرید دو اختیار خرید با اعمال A
  • فروش سه اختیار خرید با اعمال B
  • اعمال C را معامله نکنید
  • خرید یک اختیار خرید با اعمال D
  • A-B = B-C = C-D
  • دارایی پایه یکسان
  • سررسید یکسان

 

منطق معامله:

پیش بینی بازار رنج است و هدف معامله گر کسب سود از مابه تفاوت معاملات پرمیوم است.

 

بیشینه سود:

اعمال B – اعمال A – پریموم های پرداختی – پرمیوم های دریافتی

 

بیشینه زیان :

پریموم های پرداختی – پرمیوم های دریافتی

 

نقطه سر به سر پایین :

اعمال A + پریموم های پرداختی – پرمیوم های دریافتی

 

نقطه سر به سر بالا:

اعمال D – نصف(پریموم های پرداختی – پرمیوم های دریافتی) 

 

بیش از ۸۰ استراتژی با مثال از نماد های واقعی بازار در دوره همه در یکی آمده است

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه