برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

استراتژی Covered Short Straddle

Covered-Short-Straddle

استراتژی Covered Short Straddle

استراتژی Covered Short Straddle : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق را می‌دهد که سهام خاصی را با قیمت پیشنهادی آن اختیار خریداری کند. در مقابل آن گزینه های فروش قرار دارند، که به خریدار این حق را می دهد که یک سهام خاص را به قیمت پیشنهادی بفروشد.یک استراتژی بسیار ساده ممکن است صرفاً خرید یا فروش یک اختیار باشد. با این حال، استراتژی های اختیار اغلب به ترکیبی از خرید و یا فروش همزمان گزینه ها اشاره دارد.استراتژی‌های اختیار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تحرکات دارایی‌های پایه (به عنوان مثال، صعودی، نزولی یا رنج) سود ببرند. در مورد استراتژی‌های رنج، معمولا از گذر زمان سود می برند و استراتژی های صعودی از رشد قیمت و ارزشمند شدن اختیار خرید سود می برد و استراتژی نزولی نیز از کاهش قیمت و ارزشمند شدن اختیار فروش سود می برند. 

سیگنال دهی استراتژی های اختیار معامله توسط هوش مصنوعی آپشن ویو انجام می شود.

بازار هدف استراتژی فروش استرادل پوشش داده شده:

  • صعودی
  • رنج

 

نام انگلیسی:

  • Covered Short Straddle

 

روش اجرا:

  • خرید دارایی پایه
  • فروش اختیار فروش با اعمال کمتر از دارایی پایه به عنوان حد ضرر(روی حمایت) اعمال A
  • فروش اختیار خرید با اعمال A

 

منطق معامله:

پیش بینی بازار صعودی و یا رنج است و هدف معامله گر کسب سود از پرمیوم فروخته شده اختیارها است

 

بیشینه سود:

هزینه خرید دارایی پایه – مجموع پرمیوم های فروخته شده + قیمت اعمال

 

بیشینه زیان :

مجموع پرمیوم های فروخته شده – اعمال  + هزینه خرید دارایی پایه

 

نقطه سر به سر :

اعمال – ((نصف مجموع پرمیوم های فروخته شده) + (نصف قیمت دارایی پایه منهای اعمال))

 

 

بیش از ۸۰ استراتژی با مثال از نماد های واقعی بازار در دوره همه در یکی آمده است

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه