برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

استراتژی خرید گات Long Gut

استراتژی خرید گات Long Gut

 

استراتژی خرید گات یا long gut، اصلاح ساده ای بر روی استراتژی دو پایه ای نامتقارن می باشد، ولی این اصلاح آن را گران تر می کند. به جای خرید اختیار معاملات زیانده، اختیارهای خرید و فروش سودده را که هزینه پایه ای بیشتری را تحمیل می کند، خریداری کنید. مطابق با استراتژی دو پایه ای نامتقارن، ریسکی که در استراتژی گات به ما تحمیل می شود این است که نقاط سر به سر، نسبت به استراتژی دو پایه ای متقارن عریض تر می باشد. برای اینکه حتی بخواهیم به استراتژی گات فکر کنیم باید معیارهای مرتبط با استراتژی دو پایه ای متقارن در ابتدا ارضا شود. در این استراتژی شما اختیار فروش با قیمت اعمال بیشتر و اختیار خرید با قیمت اعمال کمتر را با زمان سررسید مشابه خریداری می کنید که از جهش مثبت یا منفی قیمت دارایی پایه، سود عاید می شود. مطابق با استراتژی دو پایه ای نامتقارن، هر پایه معامله دارای زیانهای محدود ولی رشدهای نامحدود است.

بار دیگر مباحث مشابهی در رابطه با شکاف عرضه / تقاضا و روانشناسی معامله مطرح می شود. به یاد داشته باشید که گذر زمان به اختیارهای بلند مدت لطمه می زند، زیرا اختیارهای معامله حکم تلف کردن دارایی ها را دارد. هرچه به زمان سررسید نزدیک تر می شوید، ارزش زمانی کمتری برای اختیارها باقی می ماند. از قوانین استراتژی دو پایه ای متقارن استفاده کنید ولی برای استراتژی گات اصلاحی را روی آن انجام دهید.

 

برای درک کامل مفاهیم باید آموزش های اختیار معامله را گذرانده باشید.می توانید آموزش جامع اختیار را در این صفحه پیدا کنید.

 1. به جای معامله اختیار فروش ها و خریدهای خنثی، قیمت اعمال بیشتر بعدی را برای اختیار فروش و قیمت اعمال کمتر بعدی را برای اختیار خرید انتخاب کنید.
 2. سناریوهای نقاط سربه سر را برای گات با استراتژی دو پایه ای متقارن مقایسه کنید. نوعا فاصله نقاط سربه سر در گات عریض تر است. وقتی استراتژی گات را با استراتژی دو پایه نامتقارن مقایسه کنیم خیلی جذاب نیست. ولی شما همیشه می توانید این دو استراتژی را با استراتژی دو پایه ای متقارن مقایسه کنید.

شایان ذکر است که پیروی از قوانین ورود و خروج از موقعیت مهم بوده و از لحاظ روان شناختی، اجرای استراتژی پس از ورود آن دشوار تلقی می شود. با وجود اینکه خروج از استراتژی در تناقض با برنامه معاملاتی تان می باشد، ولی یافتن دلایل برای خروج بسیار ساده است. به یاد داشته باشید که برای دلیل مشخصی وارد این استراتژی شده اید و تا زمانی که دلیل دیگری شما را برای خروج از استراتژی متقاعد نکرده است، باید در استراتژی بمانید:

روش اجرای استراتژی خرید گات یا long gut:

 • اختیار خریدهایی با قیمت اعمال در سود خریداری کنید (قیمت اعمال کمتر) که ترجیحا سه ماه تا سررسید فاصله داشته باشند؛
 • اختیار فروش هایی با قیمت اعمال در سود خریداری کنید (قیمت اعمال بیشتر) که دارای زمان سررسید مشابهی باشد.

 

 • به طور فعال به دنبال الگوهای نموداری شبیه به پرچم سه گوش باشید که نشان دهنده الگوی قیمتی باثباتی هستند.
 • تلاش کنید تا روی دارایی های پایه ای تمرکز نمایید که طی دو هفته آینده برای آنها یک خبر یا گزارش درآمدی منتشر شود.
 • یک محدوده قیمتی برای دارایی پایه که به آن اطمینان دارید را انتخاب کنید. برای بعضی معامله گران، این محدوده بین ۲۰ الی ۶۰ دلار است.
 • چند روز قبل از وقوع خبری که منتشر می شود یا چند روز بعد از آن که سود کسب کرده بودید، از استراتژی خارج شوید.
 • در صورتی که قیمت دارایی پایه به سمت بالا جهش می کند، اختیار خرید خود را فروخته و منتظر برگشت روند قیمتی برای کسب سود از اختیار فروش باشید.
 • سعی کنید از ماندن در استراتژی تا ماه آخر خودداری کنید وگرنه گذر زمان، اثر قابل توجهی روی استراتژی شما می گذارد.
 • با داشتن استراتژی گات، پیش بینی شما روند خنثی است و به دنبال افزایش نوسانات در اثر تغییر جهشی قیمت های دارایی پایه به هریک از طرفین هستید
 • جهت اجرای یک معامله خنثی برای کسب یک منفعت سرمایه ای هنگام انتظار برای رشد محسوس در نوسانات. در حالت ایدئال شما به دنبال سناریویی هستید که در آن نوسانات به دست آماده کم باشد و باعث کاهش قیمت های اختیار شود، ولی از طرف دیگر قیمت دارایی پایه در انتظار یک تغییر جهشی می باشد که شما نمی دانید جهت آن به کدام سمت است.
 • استراتژی گات، گران تر از استراتژی دو پایه ای نامتقارن است، زیرا شما اختیارهای سودده را در هر دو بخش خریداری می کنید. عموما استراتژی گات بسیار گران می باشد و بهتر است به جای آن از یک استراتژی دو پایه ای نامتقارن طولانی مدت استفاده شود.
 • این استراتژی یک معامله با سرمایه درگیر است زیرا اختیارهای خرید و فروش را خریده اید
 • حداکثر ریسک در این معامله محدود به سرمایه درگیر مرتبط با خرید اختیارهای خرید و فروش منهای فاصله بین نقاط سر به سر می باشد.
 • حداکثر بازدهی شما به صورت بالقوه نامحدود است.
 • گذر زمان برای استراتژی گات مضر است. هیچ گاه یک استراتژی گات را تا ماه آخر منتهی به سررسید نگهداری نکنید، زیرا این زمانی است که گذر زمان در سریع ترین حالت، اثر خود را می گذارد.
 • در این استراتژی، امنیت با احتیاط در هزینه ها تلفیق می شود؛ بنابراین، دوره زمانی بهینه برای معامله گات سه ماه مانده به دوره سررسید است، ولی اگر قیمت دارایی پایه به صورت قطعی حرکت نکند. و یک ماه به سر رسید باقی مانده باشد، موقعیت خود را بفروشید.
 • سعی کنید بر روی دارایی های پایه ای که تا دو هفته دیگر از آن ها احتمال انتشار خبر یا گزارش در آمدی وجود دارد، تمرکز کنید.
 • یک محدوده قیمتی برای دارایی پایه که به آن اطمینان دارید را انتخاب کنید.
 • از بین اختیارهای معامله با نقدشوندگی کافی که حداقل ۱۰۰ قرارداد باز و ترجیحا ۵۰۰ عدد باشد، انتخاب کنید.
 • قیمت اعمال اختیار خرید – سودده – کمتر از قیمت فعلی دارایی پایه
 • قیمت اعمال اختیار فروش – سودده – بیشتر از قیمت فعلی دارایی پایه
 • سرسید – ترجیحا در حدود سه ماه. برای دو پایه این استراتژی یک تاریخ سررسید مشابه را در نظر بگیرید.

حداکثر ریسک: اختلاف بین قیمت های اعمال – سرمایه درگیر پرداختی

حداکثر بازدهی : نامحدود

نقطه سر به سر پایین : اختلاف بین قیمت های اعمال –  سرمایه درگیر- قیمت اعمال کمتر

نقطه سر به سر بالا : اختلاف بین قیمت های اعمال –  سرمایه درگیر- قیمت اعمال بیشتر

مزایای استراتژی خرید گات یا long gut:

 • کسب سود از یک دارایی پایه پر نوسان به سمت هر یک از جهات
 • ریسک محدود
 • ریسک بالقوه محدود در صورت تغییر قیمت دارایی

معایب:

 • گران – شما باید اختیارهای بی تفاوت خریداری کنید.
 • به خاطر دو نوع اختیارهایی که در سود هستند، بسیار گران است.
 • شکاف عرضه و تقاضا به طور قطعی می تواند روی کیفیت معامله اثر بگذارد.
 • استراتژیی طاقت فرسا در بعد روانشناختی

خروج از موقعیت

شما به راحتی می توانید استراتژی را با فروش اختیارهای خرید و فروش خود خنثی کنید.

شما می توانید فقط از بخش سودده استراتژی خود خارج شوید و امیدوار باشید روند قیمت دارایی پایه به سمتی برگردد که بخش دیگر استراتژی نیز سودده شود. به طور مثال اگر قیمت دارایی پایه به صورت قطعی افزایش یافته باشد، اختیار خریدها سودده شده و بنابراین شما اختیار خریدها را می فروشید و در معامله سود می کنید، ولی باید برای سودگیری از اختیار فروش های بی ارزش خود منتظر بمانید. با فروش اختیار خریدهای خود امیدوارید که دارایی پایه تغییر جهت داده و ارزش اختیار فروشی که نگه داشته اید، افزایش یابد.

سبک کردن زیان

در صورتی که یک ماه تا سررسید باقی مانده باشد، موقعیت را بفروشید و تا آخر به امید بهترین اتفاقات صبر نکنید، زیرا با این کار ممکن است تمام دارایی در معرض خطر خود را از دست بدهد.

مثال

مایکروپلن در هفدهم  ماه می ۲۰۰۴ با قیمت۲۵٫۳۷ دلار در حال معامله است. اختیار خریدی را با قیمت اعمال ۲۲٫۵ دلار برای ماه آگوست ۲۰۰۴ به قیمت ۴٫۲ دلار خریداری کنید. اختیار فروشی را با قیمت اعمال ۲۷٫۵ دلار برای ماه آگوست ۲۰۰۴ به قیمت ۳٫۸ دلار خریداری کنید.

استراتژی خرید گات یا long gut

باید اشاره کرد که به ندرت معامله گران با استراتژی دو پایه ای نامتقارن، به استراتژی گات روی می آورند که این به خاطر هزینه بیشتر استراتژی گات است.

 

مثال دوم :

 

Profit/Loss diagram and table: Long Gut

Long 1 XYZ 105 Put at 3 ITM

Long 1 XYZ 95 Call at 3 ITM

 

استراتژی خرید گات یا long gut

 

نتیجه

استراتژی خرید گات یا long gut

5/5 - (12 امتیاز)
ارسال دیدگاه