برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
0

سرفصل جامع آموزشی اختیار معامله

سرفصل جامع آموزشی اختیار معامله

روز اول
24 دی ماه
ثبت نام
شروع ثبت نام کارگاه تهران
آموزش حضوری اختیار معامله
4 بهمن ماه
ساعت 16
شروع کلاس
آموزش اختیار معامله

شروع کلاس با تعریف اختیار معامله

شرح مزایا و معایب اختیار

تعریف اختیار خرید

انواع اختیار معامله

4 بهمن ماه
روز اول فقط اختیار خرید تدریس می شود
تعریف مشخصات قرارداد اختیار
آموزش اختیار معامله

نام نماد - اندازه قرارداد - سررسید - اعمال - پرمیوم- وجه تضمین و نکول و کارمزد

4 بهمن ماه
روز تسلط دانشجویان به مفاهیم
تفهیم و آموزش محاسبات اختیار
آموزش اختیار معامله

موقعیت های مختلف در اختیار

4 بهمن ماه
ذهنی حساب کردنو یاد می گیریم
خرید اختیار خرید
آموزش اختیار معامله

سر به سر ما در معامله کجاست و چقدر و چطور سود می کنیم

4 بهمن ماه
وضعیت اختیار معامله
اختیار در سود - بی تفاوت - در زیان
آموزش اختیار معامله
4 بهمن ماه
خروج از بازار
بستن معامله یا آفست
آموزش اختیار معامله

روش خروج از بازار و یستن معامله

4 بهمن ماه
تسویه معامله
تسویه نقدی و فیزیکی
آموزش اختیار معامله

تسویه نقدی و فیزیکی چیست

4 بهمن ماه
اقدامات شرکتی
تاثیر افزایش سرمایه و سود سهام
آموزش اختیار معامله
4 بهمن ماه
قیمت گذاری
بلک شولز - دوجمله ای
آموزش اختیار معامله
4 بهمن ماه
ضرایب پوشش ریسک
حساسیت های یونانی
آموزش اختیار معامله
روز دوم
5 بهمن ماه
مفاهیم تصمیم گیری
مفاهیم تصمیم گیری انتخاب نماد
آموزش اختیار معامله

اهرم - نوسان پذیری - نوسان پذیری ضمنی - موقعیت باز - درصد سر به سری

5 بهمن ماه
نسبت های تصمیم گیری
نسبت های تصمیم گیری
آموزش اختیار معامله

تصمیم گیری با تاثیر های نسبت ها بر هم

5 بهمن
تعریف اختیار فروش
اختیار فروش چیست
آموزش اختیار معامله

در این مرحله باز به ابتدای آموزش باز میگردیم و اختیار فروش را تعریف می کنیم و تمام مفاهیم گفته شده را مجددا برای اختیار فروش تعریف می کنیم

5 بهمن ماه
معرفی سامانه ها
معرفی سامانه های معاملاتی
آموزش اختیار معامله

آموزش کامل دیده بان اختیار معامله - آپشن ویو و سایت tse

5 بهمن ماه
مراحل انجام معامله
مراحل انجام معامله
آموزش اختیار معامله
5 بهمن ماه
مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه در اختیار
آموزش اختیار معامله

مدیریت سرمایه به روش گلوله برفی و کلاسیک

5 بهمن ماه
روانشناسی
روانشناسی معامله گری
آموزش اختیار معامله

تدریس روانشناسی معامله گری توسط کارشناس ارشد روانشناسی

روز سوم
6 بهمن ماه
مفهوم استراتژی ها
مفهوم استراتژی ها
بسته اقتصادی اختیار معامله
6 بهمن ماه
استراتژی کاوردکال
استراتژی کاوردکال
آموزش اختیار معامله
6 بهمن ماه
استراتژی اسپرد صعودی
استراتژی اسپرد صعودی
آموزش اختیار معامله
7 بهمن ماه
استراتژی اسپرد نزولی
استراتژی اسپرد نزولی
آموزش اختیار معامله
6 بهمن ماه
چندین استراتژی دیگر
چندین استراتژی دیگر
روز آخر
7 بهمن ماه
معامله در لایو بازار
معامله در لایو بازار
معامله در لایو بازار

تشریح و انجام معامله و نوسانگیری در لایو بازار در سامانه های مختلف و به روش های مختلف

7 بهمن ماه
پایان کلاس
پایان کلاس
پایان کلاس
5/5 - (5 امتیاز)