در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Short Synthetic Stock
Short Synthetic Future

استراتژی Short Synthetic Stock

استراتژی فروش مصنوعی سهام بازار هدف استراتژی فروش مصنوعی سهام: نزولی   نام انگلیسی: Short Synthetic Stock   روش اجرا: فروش اختیار خرید بی تفاوت خرید اختیار فروش بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش ...