در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Short Straddle
Short Straddle

استراتژی Short Straddle

استراتژی Short Straddle بازار هدف استراتژی Short Straddle: رنج   نام انگلیسی: Short Straddle   روش اجرا: فروش اختیار خرید بی تفاوت فروش اختیار فروش بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج ...