در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Short Combo
Short Combo

استراتژی Short Combo

استراتژی فروش ترکیبی بازار هدف استراتژی فروش ترکیبی: نزولی   نام انگلیسی: Short Combo   روش اجرا: فروش اختیار خرید در زیان خرید اختیار فروش در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار نزولی ...