در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای short call
Short Call

استراتژی فروش اختیار خرید

استراتژی فروش اختیار خرید بازار هدف استراتژی فروش اختیار خرید : رنج نزولی   نام انگلیسی: Short Call   روش اجرا: فروختن اختیار خرید   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج و یا نزولی است و هدف معامله گر کسب ...