در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای long put
استراتژی اختیار خرید مصنوعی

استراتژی اختیار خرید مصنوعی

استراتژی اختیار خرید مصنوعی بازار هدف استراتژی اختیار خرید مصنوعی: صعودی   نام انگلیسی: Synthetic Long Call   روش اجرا: خریداری اختیار فروش بی تفاوت خریداری دارایی پایه   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی است و هدف معامله گر ...
استراتژی فروش اختیار فروش

استراتژی فروش اختیار فروش

استراتژی فروش اختیار فروش بازار هدف استراتژی فروش اختیار فروش: صعودی رنج   نام انگلیسی: Short Put   روش اجرا: فروختن اختیار فروش   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی و یا رنج است و هدف معامله گر کسب پرمیوم ...
Long Put

استراتژی خرید اختیار فروش

استراتژی خرید اختیار فروش بازار هدف استراتژی خرید اختیار فروش: نزولی   نام انگلیسی: Long Put   روش اجرا: خریداری اختیار فروش   منطق معامله: پیش بینی بازار نزولی است و هدف معامله گر بیمه کردن دارایی پایه تا سررسید ...