در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای collar strategy
Collar

استراتژی کولار

استراتژی کولار بازار هدف استراتژی کولار: صعودی   نام انگلیسی: Collar   روش اجرا: خریداری اختیار فروش در زیان فروش اختیار خرید در زیان خرید دارایی پایه دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی ...