در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای call options
Short Call

استراتژی فروش اختیار خرید

استراتژی فروش اختیار خرید بازار هدف استراتژی فروش اختیار خرید : رنج نزولی   نام انگلیسی: Short Call   روش اجرا: فروختن اختیار خرید   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج و یا نزولی است و هدف معامله گر کسب ...
استراتژی خرید اختیار خرید

استراتژی خرید اختیار خرید

استراتژی خرید اختیار خرید بازار هدف استراتژی خرید اختیار خرید : صعودی   نام انگلیسی: Long Call   روش اجرا: خریداری اختیار خرید   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی است و هدف معامله گر بدست آوردن دارایی پایه در سررسید ...