برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای Bull Put Ladder
Bull Put Ladder

استراتژی Bull Put Ladder

استراتژی اختیار فروش نردبانی نزولی بازار هدف استراتژی اختیار فروش نردبانی نزولی: نزولی   نام انگلیسی: Bull Put Ladder   روش اجرا: فروش اختیار فروش در سود خرید اختیار فروش بی تفاوت خرید اختیار فروش در زیان دارایی پایه یکسان ...