در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Bull Put Ladder
Bull Put Ladder

استراتژی Bull Put Ladder

استراتژی اختیار فروش نردبانی نزولی بازار هدف استراتژی اختیار فروش نردبانی نزولی: نزولی   نام انگلیسی: Bull Put Ladder   روش اجرا: فروش اختیار فروش در سود خرید اختیار فروش بی تفاوت خرید اختیار فروش در زیان دارایی پایه یکسان ...