برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای Bear Put Spread
Bear Put Spread

استراتژی Bear Put Spread

استراتژی نامتقارن اختیار فروش نزولی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار فروش نزولی: نزولی   نام انگلیسی: Bear Put Spread   روش اجرا: فروش اختیار فروش در زیان خرید اختیار فروش در سود دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق ...