برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای نامتقارن اختیارفروش صعودی
bull put spread

استراتژی Bull Put Spreads

استراتژی نامتقارن اختیارفروش صعودی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار فروش صعودی: صعودی   نام انگلیسی: Bull Put Spreads   روش اجرا: خریداری اختیار فروش در زیان فروش اختیار فروش در سود دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: ...