در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای خرید اختیار خرید
استراتژی خرید اختیار خرید

استراتژی خرید اختیار خرید

استراتژی خرید اختیار خرید بازار هدف استراتژی خرید اختیار خرید : صعودی   نام انگلیسی: Long Call   روش اجرا: خریداری اختیار خرید   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی است و هدف معامله گر بدست آوردن دارایی پایه در سررسید ...