در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Strip

استراتژی Strip

استراتژی Strip بازار هدف استراتژی Strip: صعودی نزولی   نام انگلیسی: Strip   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید بی تفاوت خرید دو اختیار فروش بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی ...