در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Short Strangle
Short Strangle

استراتژی Short Strangle

استراتژی Short Strangle بازار هدف استراتژی Short Strangle: رنج   نام انگلیسی: Short Straddle   روش اجرا: فروش اختیار خرید در زیان فروش اختیار فروش در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج ...