در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Short Put Synthetic Straddle
Short Put Synthetic Straddle

استراتژی Short Put Synthetic Straddle

استراتژی Short Put Synthetic Straddle بازار هدف استراتژی استرادل مصنوعی اختیارفروش: رنج   نام انگلیسی: Short Put Synthetic Straddle   روش اجرا: فروش دارایی پایه فروش دو اختیار فروش بی تفاوت   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج است و ...