برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Short Put Synthetic Straddle
Short Put Synthetic Straddle

استراتژی Short Put Synthetic Straddle

استراتژی Short Put Synthetic Straddle بازار هدف استراتژی استرادل مصنوعی اختیارفروش: رنج   نام انگلیسی: Short Put Synthetic Straddle   روش اجرا: فروش دارایی پایه فروش دو اختیار فروش بی تفاوت   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج است و ...