در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Short Gut
Short Gut

استراتژی Short Gut

استراتژی Short Gut بازار هدف استراتژی Short Gut: رنج   نام انگلیسی: Short Gut   روش اجرا: فروش اختیار خرید درسود با سررسید نزدیک فروش اختیار فروش درسود دارایی پایه یکسان سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج ...