برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Short Christmas Tree Spread With Calls
Short Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread With Calls استراتژی Short Christmas Tree Spread With Calls : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده ...