برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Short Call Synthetic Straddle

استراتژی Short Call Synthetic Straddle

استراتژی Short Call Synthetic Straddle بازار هدف استراتژی استرادل مصنوعی اختیارخرید: رنج   نام انگلیسی: Short Call Synthetic Straddle   روش اجرا: خرید دارایی پایه فروش دو اختیار خرید بی تفاوت   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج است و ...