برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Short Box
Short Box

استراتژی Short Box

استراتژی Short Box بازار هدف استراتژی فروش جعبه ای: رنج   نام انگلیسی: Short Box   روش اجرا: فروش اختیار خرید درسود با اعمال A خرید اختیار خرید در زیان با اعمال B خرید اختیار خرید در زیان با اعمال ...