در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Strangle

استراتژی Long Strangle

استراتژی Long Strangle بازار هدف استراتژی Long Strangle: صعودی رنج   نام انگلیسی: Long Strangle   روش اجرا: خرید اختیار خرید در زیان خرید اختیار فروش در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار ...