در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Put Calendar
Long Put Calendar

استراتژی Long Put Calendar

استراتژی Long Put Calendar بازار هدف استراتژی اختیارفروش تقویمی: رنج   نام انگلیسی: Long Put Calendar   روش اجرا: فروش اختیار فروش بی تفاوت با سررسید نزدیک خرید اختیار فروش بی تفاوت با سررسید دور دارایی پایه یکسان قیمت اعمال ...