برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Long Put ButterFly
Long Put ButterFly

استراتژی Long Put ButterFly

استراتژی Long Put ButterFly بازار هدف استراتژی پروانه ای اختیار فروش: رنج   نام انگلیسی: Long Put ButterFly   روش اجرا: خرید یک اختیار فروش در سود فروش دو اختیار فروش بی تفاوت خرید  یک اختیار فروش در زیان سهم ...