برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Long Iron Butterfly
Long Iron Butterfly

استراتژی Long Iron Butterfly

استراتژی Long Iron Butterfly بازار هدف استراتژی پروانه ای آهنین : رنج   نام انگلیسی: Long Iron Butterfly   روش اجرا: خرید یک اختیار فروش در زیان با اعمال A فروش یک اختیار فروش بی تفاوت با اعمال B فروش ...