برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls
Long Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls بازار هدف استراتژی خرید درخت کریسمس: رنج   نام انگلیسی: Long Christmas Tree Spread With Calls   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید با اعمال A اعمال B را معامله نکنید فروش سه ...