در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls
Long Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls بازار هدف استراتژی خرید درخت کریسمس: رنج   نام انگلیسی: Long Christmas Tree Spread With Calls   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید با اعمال A اعمال B را معامله نکنید فروش سه ...