برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Long Call Ratio Backspreads
Call-Ratio-Backspreads

استراتژی Long Call Ratio Backspreads

استراتژی Long Call Ratio Backspreads استراتژی Long Call Ratio Backspreads : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار ...