برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Long Call Condor
long call condor

استراتژی Long Call Condor

استراتژی Long Call Condor بازار هدف استراتژی کرکس اختیار خرید : رنج   نام انگلیسی: Long Call Condor   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید در سود با اعمال A فروش یک اختیار خرید درسود با اعمال B فروش یک ...