برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Long Call Calendar
Long Call Calendar

استراتژی Long Call Calendar

استراتژی Long Call Calendar بازار هدف استراتژی اختیارخرید تقویمی: رنج   نام انگلیسی: Long Call Calendar   روش اجرا: فروش اختیار خرید بی تفاوت با سررسید نزدیک خرید اختیار خرید بی تفاوت با سررسید دور دارایی پایه یکسان قیمت اعمال ...