در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Conversion
conversion

استراتژی Conversion

استراتژی Conversion بازار هدف استراتژی تبدیل: رنج   نام انگلیسی: Conversion   روش اجرا: فروش اختیار خرید بی تفاوت خرید اختیار فروش بی تفاوت خرید دارایی پایه دارایی پایه یکسان سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج است ...