در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Bear Call Spread
Bear Call Spread

استراتژی Bear Call Spread

استراتژی نامتقارن اختیار خرید نزولی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار خرید نزولی: نزولی   نام انگلیسی: Bear Call Spread   روش اجرا: فروش اختیار خرید در سود خرید اختیار خرید در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق ...