برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی Bear Call Spread
Bear Call Spread

استراتژی Bear Call Spread

استراتژی نامتقارن اختیار خرید نزولی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار خرید نزولی: نزولی   نام انگلیسی: Bear Call Spread   روش اجرا: فروش اختیار خرید در سود خرید اختیار خرید در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق ...