در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی خرید مصنوعی سهام
Long Synthetic Future

استراتژی Long Synthetic Future

استراتژی خرید مصنوعی سهام بازار هدف استراتژی خرید مصنوعی سهام: صعودی   نام انگلیسی: Long Synthetic Future   روش اجرا: خریداری اختیار خرید در بی تفاوت فروش اختیار فروش در بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق ...