در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی خرید اختیار فروش
Long Synthetic Future

استراتژی Long Synthetic Future

استراتژی خرید مصنوعی سهام بازار هدف استراتژی خرید مصنوعی سهام: صعودی   نام انگلیسی: Long Synthetic Future   روش اجرا: خریداری اختیار خرید در بی تفاوت فروش اختیار فروش در بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق ...
استراتژی نامتقارن صعودی اختیار خرید

استراتژی Bull Call Spreads

استراتژی نامتقارن اختیارخرید صعودی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار خرید صعودی: صعودی   نام انگلیسی: Bull Call Spreads   روش اجرا: خریداری اختیار خرید در سود فروش اختیار خرید در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: ...
استراتژی اختیار خرید مصنوعی

استراتژی اختیار خرید مصنوعی

استراتژی اختیار خرید مصنوعی بازار هدف استراتژی اختیار خرید مصنوعی: صعودی   نام انگلیسی: Synthetic Long Call   روش اجرا: خریداری اختیار فروش بی تفاوت خریداری دارایی پایه   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی است و هدف معامله گر ...
استراتژی فروش اختیار فروش

استراتژی فروش اختیار فروش

استراتژی فروش اختیار فروش بازار هدف استراتژی فروش اختیار فروش: صعودی رنج   نام انگلیسی: Short Put   روش اجرا: فروختن اختیار فروش   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی و یا رنج است و هدف معامله گر کسب پرمیوم ...
Long Put

استراتژی خرید اختیار فروش

استراتژی خرید اختیار فروش بازار هدف استراتژی خرید اختیار فروش: نزولی   نام انگلیسی: Long Put   روش اجرا: خریداری اختیار فروش   منطق معامله: پیش بینی بازار نزولی است و هدف معامله گر بیمه کردن دارایی پایه تا سررسید ...