در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی استرادل

استراتژی Long Straddle

استراتژی Long Straddle بازار هدف استراتژی Long Straddle: صعودی نزولی   نام انگلیسی: Long Straddle   روش اجرا: خرید اختیار خرید بی تفاوت خرید اختیار فروش بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار ...