در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

وگای اختیار معامله

وگای اختیار معامله

 

وگای اختیار معامله ریسک تغییرات در نوسانات ضمنی یا نوسانات مورد انتظار آینده نگر قیمت دارایی پایه را اندازه گیری می کند. در حالی که دلتا تغییرات واقعی قیمت را اندازه گیری می کند، وگا بر تغییرات در انتظارات برای نوسانات آینده متمرکز است.

نوسانات بیشتر گزینه‌ها را گران‌تر می‌کند، زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که در نقطه‌ای به قیمت اعتصاب ضربه بزنند.

Vega به ما می گوید که با توجه به افزایش یا کاهش سطح نوسانات ضمنی، قیمت یک اختیار تقریباً چقدر افزایش یا کاهش می یابد.

مهم است که به یاد داشته باشید که نوسانات ضمنی منعکس کننده عملکرد قیمت در بازار گزینه ها است. هنگامی که قیمت اختیار خرید به دلیل وجود خریداران بیشتر افزایش می یابد، نوسانات ضمنی افزایش می یابد.

معامله گران آپشن بلند از افزایش قیمت ها سود می برند و معامله گران گزینه های کوتاه از کاهش قیمت ها سود می برند. به همین دلیل است که گزینه های طولانی وگا مثبت دارند و گزینه های کوتاه وگا منفی.

نکات دیگری که در مورد وگا باید در نظر داشت:

وگای اختیار معامله می تواند بدون تغییر قیمت دارایی پایه، به دلیل تغییرات در نوسانات ضمنی، افزایش یا کاهش یابد.
Vega می تواند در واکنش به حرکت های سریع در دارایی اساسی افزایش یابد.
وگا با نزدیک شدن به انقضای گزینه سقوط می کند.

 

برای انجام معاملات موفق در بازار اختیار معامله باید کلیه مفاهیم را بخوبی درک نمایید

1.7/5 - (6 امتیاز)