در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

رو اختیار معامله

رو اختیار معامله

 

رو اختیار معامله Rho (p) نشان دهنده نرخ تغییر بین ارزش یک گزینه و تغییر 1٪ در نرخ بهره است.

این حساسیت به نرخ بهره را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک اختیار خرید دارای rho 0.05 و قیمت 1.25 دلار است. اگر نرخ بهره 1% افزایش یابد، ارزش اختیار خرید به 1.30 دلار افزایش می یابد، در حالی که همه چیز برابر است.

برعکس برای گزینه های قرار دادن صادق است. Rho برای گزینه های پولی با زمان های طولانی تا زمان انقضا بهترین است.

2.7/5 - (7 امتیاز)