برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

سر به سری در اختیار معامله

سر به سری در اختیار معامله

 

سر به سری در اختیار معامله در اختیار مفاهیم بسیار مهمی وجود دارد که یکی از آن مفاهیم سر به سری است.

این شاخص محاسبه می کند که با توجه به قیمت سهم پایه و پریمیوم پرداخت شده،سهم پایه به چه میزان باید رشد نماید تا هزینه پرداختی بابت خرید قرارداد(پریمیوم) جبران گردد.

1/5 - (1 امتیاز)