برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

تضمین کیفیت آموزش

سخنی با دانشجویان

در دوره های سعی شده کلیه مباحث مورد نیاز، آموزش داده شود و در کلیپ ها بخوبی برای دانشجویان توضیح داده شود.

 

دانشجویان باید سطح یک را سه مرتبه تماشا نمایند و پس از گذراندن آموزش ها با حجم بسیار کم به معامله پرداخته و پس از چندین معامله موفق سراغ سطح دو بروند.

لطفا امتیاز دهید