برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای آموزش جامع آپشن
Short Call Condor

استراتژی Short Call Condor

استراتژی Short Call Condor استراتژی Short Call Condor : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Short Iron ButterFly

استراتژی Short Iron ButterFly

استراتژی Short Iron ButterFly استراتژی Short Iron ButterFly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Call-Ratio-Backspreads

استراتژی Long Call Ratio Backspreads

استراتژی Long Call Ratio Backspreads استراتژی Long Call Ratio Backspreads : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار ...
Long Gut

استراتژی Long Gut

استراتژی Long Gut   استراتژی Long Gut : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق را ...
Short Put Butterfly

استراتژی Short Put Butterfly

استراتژی Short Put Butterfly استراتژی Short Put Butterfly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Short Call ButterFly

استراتژی Short Call ButterFly

استراتژی Short Call ButterFly استراتژی Short Call ButterFly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Strap

استراتژی Strap

استراتژی Strap استراتژی Strap : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق را می‌دهد که سهام ...

استراتژی Strip

استراتژی Strip بازار هدف استراتژی Strip: صعودی نزولی   نام انگلیسی: Strip   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید بی تفاوت خرید دو اختیار فروش بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی ...

استراتژی Long Strangle

استراتژی Long Strangle بازار هدف استراتژی Long Strangle: صعودی رنج   نام انگلیسی: Long Strangle   روش اجرا: خرید اختیار خرید در زیان خرید اختیار فروش در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار ...
long Straddle

استراتژی Long Straddle

استراتژی Long Straddle بازار هدف استراتژی Long Straddle: صعودی نزولی   نام انگلیسی: Long Straddle   روش اجرا: خرید اختیار خرید بی تفاوت خرید اختیار فروش بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار ...
1 2 3 4 5 11