تجمیع کلیه نمادهای در حال معامله

برنامه کلیه معاملاتی که درحال معامله هستند و یا در همان روز معامله شده است را نمایش می دهد و اطلاعات اولیه جهت محاسبه و پردازش بروی هر نماد را جمع آوری می کند و قابل مشاهده است و همچنین قیمت های در حال معامله را نیز نمایش می دهد.

دیده بان اختیار خرید و فروش
برنامه اختیار خرید و فروش
کال پوت آپشن