رتبه بندی

رتبه بندی اختیار معامله

مهمترین مزیت این برنامه رتبه بندی است.قطعا به خاطر سپردن کلیه این موارد در ذهن و انتخاب بهترین گزینه امکان ندارد.این بخش از نرم افزار به شما کمک می کند که برترین آپشن را در ابتدای لیست مشاهده نمایید.هرکس استراتژی برای معاملات خود در نظر دارد.این برنامه این امکان را برای شما فراهم می کند تا طبق استراتژی خودتان رتبه بندی را انجام دهیدranking

کال پوت آپشن