آموزش جامع اختیار معامله

آموزش جامع و کاربردی اختیار معامله(مقدماتی،متوسطه و پیشرفته)

آموزش جامع و کاربردی آپشن(مقدماتی،متوسطه و پیشرفته)

اگر می خواهید اختیار معامله را بخوبی فرا بگیرید آموزش آپشن یا اختیار معامله می تواند یاری کننده شما باشد

فهرست

  • مفاهیم اولیه

مزایای اختیار معامله

معایب اختیار معامله

معرفی ابزارهای رایگان موجود

بخش مقدماتی

اختیار معامله(آپشن) چیست؟

انواع اختیار معامله

اختیار خرید چیست

اختیار فروش چیست

انواع اختیار معامله از نظر اعمال

اختیــار معاملــه اروپایی

اختیار معامله آمریكایی

مشخصات اختیار معامله

نام نماد

اندازه قرارداد

قیمت اعمال

قیمت اختیار یا پرمیوم

سر رسید

وجوه تضمین

نکول

کارمزد

موقعيت باز در يك قرارداد اختيار معامله

حد سود و زیان برای طرفین معامله

خرید اختیار خرید  Long Call Option

فروش اختیار خرید Short Call Option

خرید اختیار فروش Long Put Option

فروش اختیار فروش   Short put Option

اختیار فروش تبعی چیست

وضعیت اختیار از نظر بازدهی

اختیار معامله در سود

اختیار معامله بی تفاوت

اختیار معامله در زیان

خروج از بازار

اعلام نوع تسويه در قراداد اختيار

تسویه نقدی

تسویه فیزیکی

تأثير اقدامات شركتي بر روي قراردادهاي اختيار معامله

انتخاب کارگزار مناسب

سطح متوسطه

قیمت گذاری اختیار معامله به روش بلک شولز

ارزش ذاتی اختیار معامله

ارزش زمانی اختیار معامله

ضرایب پوشش ریسک یا Option Greeks

دلتا  Delta

تتا (Tetha)

گاما (Gamma)

وگا Vega

روو Rho

نوسان ضمنی

ارزشگداری از طریق سایت سازمان بورس

  • اختیار در عرصه عمل

معرفی نرم افزار دیده بان اختیار معامله

نیازمندی های برنامه

بخش های نرم افزار

بخش راهنما

بخش استراتژی

داده های ثابت(Constant)

نوسان پذیری تاریخی (volatility)

معاملا

بخش اختیار خرید (Call Option)

اختیار فروش (Put Option)

مراحل استفاده از نرم افزار

موارد بسیار مهم

فاکتور های تاثیر گذار در انتخاب یک نماد جهت خرید

نوسانگیری در اختیار معامله

آربیتراژ

آموزش سامانه صحرا

  • اضافه کردن نماد به لیست دیده بان
  • نحوه سفارش گذاری
  • مدیریت سفارشات
  • موقعیت ها
  • اطلاعات تکمیلی

نحوه تسویه فیزیکی و نقدی معاملات آنلاین آپشن سهام

آموزش سامانه تدبیر

نحوه تسویه نقدی و فیزیکی آپشن سهام

وجوه تضمین

آموزش جامع و کاربردی آپشن

سطح پیشرفته آپشن و یا اختیار معامله

استراتژی های معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله

مقدمه

استراتژی های  همگن
اختلاف قيمتی  Vertical Spread

استراتژی اختلاف قيمتی صعودی   Bull Spread

اختلاف قيمتی صعودی با اختيار خرید  Bull Call Spread

اختلاف قيمتی صعودی با اختيار فروش  Bull Put Spread

استراتژی اختلاف قيمتی نزولی   Bear Spread

اختلاف قيمتی نزولی با اختيار خرید   Bear Call Spread

استراتژی های  پروانه ای  ButterFly Spreads

استراتژی خرید پروانه ای با اختيار خرید  Long Call ButterFly

استراتژی خرید پروانه ای با اختيار فروش   Long Put ButterFly

استراتژی فروش پروانه ای با اختيار خرید   Short Call ButterFly

استراتژی فروش پروانه ای با اختيار فروش   Short Put ButterFly

استراتژی های  کندری  Condor Spread

استراتژی خرید کندری با اختيار خرید  Long Call Condor

استراتژی خرید کندری با اختيار فروش   Long Put Condor

استراتژی های  فروش کندری   Short Condor Spread

استراتژی فروش کندری با اختيار خرید  Short Call Condor

استراتژی فروش کندری با اختيار فروش   Short Put Condor

استراتژی های  اختلاف زمانی

اثر ارزش زمانی

استراتژی خرید اختلاف زمانی با اختيار خرید    Long Call Calendar Spread

استراتژی خرید اختلاف زمانی با اختيار فروش   Long Put Calendar Spread

استراتژی های  اختلاف زمانی و قيمتی (قطری)

استراتژی قطری با اختيار خرید   Long Diagonal Spread

استراتژی قطری با اختيار فروش   Put Diagonal Spread

استراتژی های  ناهمگن
استراتژی استرادل

استراتژی خرید استرادل Long Straddle

استراتژی فروش استرادل    Put Straddle

استراتژی استرانگل

استراتژی خرید استرانگل Long Strangle

استراتژی فروش استرانگل Put Strangle

استراتژی های پرکاربرد

استراتژی خرید سهم پایه و اسپرد نسبی قمیتی با دو اختیار Long Stock + Ratio Call Spread

استراتژی اسپرد پشتی با اختیار خرید Back Spread

آربیتراژ Arbitrage

نوسانگیری در ریزش بازار

استراتژی بلیط بخت آزمایی Lottery Ticket

استراتژی خرید سهم پایه و فروش اختیار خرید Short Call + Long Stocks

 

به همراه اکسل محاسبات و فایل متنی آموزشی

 

آموزش جامع و کاربردی آپشن

کال پوت آپشن