گاما

گاما

گاما چیست و چه کاربردی دارد؟

گامای یک اختیار معامله نرخ تغییر دلتا اختیار معامله را اندازه گیری می کند. عدد آن نسبت به حرکت یک واحدی(ریال) در سهام پایه مشخص شده است. به عنوان مثال ، اگر گامای یک اختیار معامله 0.015 را با دلتا 0.45 نشان دهد ، یک حرکت یک ریالی در سهام (یعنی 35 تا 36) به معنای حرکت دلتا به 0.465 است.

0.45+0.015 = 0.465

گاما
گاما

گاما از طریق یک مدل بلک شولز محاسبه میشود مقدار هر دو اختیار معامله خرید و فروش یکسان است.

مهم است که گامای یک اختیار معامله را بدانید زیرا دلتا یک اختیار معامله ثابت نیست. دلتا با حرکت سهام پایه افزایش و کاهش می یابد. از آنجا که اساساً دلتا ارزش موقعیت ما در سهام پایه است ، بنابراین گاما به معامله گران می گوید که موقعیت آنها با چه سرعتی در ارزش یا حرکات سهام پایه افزایش یا کاهش می یابد.

 

به عبارت دیگر ، گاما نشان می دهد که یک اختیار معامله نسبت به حرکات دارایی اساسی چقدر بی ثبات است. بنابراین ، تماشای گاما به شما اطلاع می دهد که دلتا (خطر موقعیت) شما تا چه اندازه تغییر می کند.

چه زمانی اختیار معامله گاما بالاترین است؟

گاما خطی نیست. مانند دلتا ، گاما دارای انحنا است و با ورودی هایی که گاما را محاسبه می کنند که مهمترین آنها عواملی مانند تفاوت بین قیمت اعمال و قیمت سهام پایه ، زمان سررسید اختیار معامله و نوسان ضمنی است.

 

تاثیر قیمت سهم پایه بر گاما

گاما و قیمت اعمال
گاما و قیمت اعمال

توجه به حساسیت یک گاما بیشتر به موقعیت آن نسبت به قیمت زیرین معطوف می شود. با نگاه کردن به نمودار بالا می توانید ببینید که گاما زمانی که اختیار معامله بی تفاوت است نوسان بیشتری نسبت به  اختیار معامله هایی که عمدتا درسود  یا در زیان هستند دارند

 

زمان و نوسانات

گاما و زمان
گاما و زمان
گاما و نوسان پذیری
گاما و نوسان پذیری

افزودن زمان بیشتر به قرارداد اختیار خرید ، احتمال در سود بودن در زمان سررسید را افزایش می دهد. از آنجا که نوسانات بیشتر احتمال افزایش سود یک اختیار معامله را نیز افزایش می دهد ، نوسانات و زمان هر دو تأثیر یکسانی بر مقدار گامای یک اختیار معامله دارند.

نمودارهای فوق نشان می دهد که چگونه افزایش زمان / مقدار نوسانات باعث کاهش گاما اختیار معامله می شود و از این رو حساسیت آن به تغییرات قیمت سهام است.

 

در حالی که افزودن زمان بیشتر به یک اختیار معامله پرمیوم را افزایش می دهد ، به طور کلی گاما اختیار معامله را کاهش می دهد. با بیشتر شدن زمان انقضا ، اختیار معامله نسبت به حرکات دارایی اساسی حساسیت کمتری پیدا می کند. با این حال ، با نزدیک شدن اختیار معامله به “سررسید” ، مقدار زمان آن به سمت صفر حرکت می کند و سپس بیشتر به تغییرات سهام پایه پاسخ می دهد.

گاما و زمان
گاما و زمان
گاما و نوسان پذیری
گاما و نوسان پذیری

این نمودارها راهی عالی برای بررسی تأثیر گاما در گذر زمان فراهم می کنند. با این حال ، بر روی هر نمودار 3 زمان مختلف تا سررسید نشان داده شده است. تا  ببینید وقتی اختیار معامله بی تفاوت است و هم نزدیک به انقضا است ، چطور مقدار گاما به بالاترین مقدار می رسد. وقتی این اتفاق می افتد ، موقعیت های اختیار معامله دارای بیشترین نوسانات در مقدار موقعیت (Delta) خواهند بود.

 

کال پوت آپشن